آوایی: مسئولان حق غفلت ندارند

آوایی: مسئولان حق غفلت ندارندوزیر دادگستری گفت: همه ما مسئولان و مدیران کشور در موقعیت سخت و خاص مسئولیت پذیرفته ایم؛ لذا حق نداریم غفلت کنیم.

سیدعلیرضا آوایی دوشنبه شب در شورای اداری شهرستان فریمان استان خراسان رضوی گفت: حق نداریم زمان را با دعوا کردن با همدیگر بگذرانیم؛ چرا که زمان نداریم و دنیا به سرعت پیشرفت می کند و از سوی دیگر دشمنان در پی نابودی ما هستند.

به گزارش پریان، وی اظهار کرد: دشمنان با ما شوخی ندارند؛ زیرا با کشوری که مدافع مظلومان است، دشمنی دارند.

وی گفت: مسایل و موضوعات اخلاقی از مهم ترین و مبرم ترین نیازهای امروز در جامعه است.

وزیر دادگستری از شهید جهان آرا و خانواده شهیدان جهان آرا یاد کرد و افزود: ۲۰۰ خانواده پنج شهیدی در کشور داریم و پشتوانه ما خون شهداست.

آوایی در سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان خراسان رضوی برای بررسی مشکلات شهروندان فریمان روز دوشنبه به این شهرستان سفر کرد.