آخرین تصویر از زنده‌یاد «قاسم افشار» ۵ روز پیش در نمایشگاه کتاب/عکس

آخرین تصویر از زنده‌یاد «قاسم افشار» ۵ روز پیش در نمایشگاه کتاب/عکس
آخرین تصویر از زنده‌یاد «قاسم افشار» ۵ روز پیش در نمایشگاه کتاب/عکس